Proiect comun Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila – Universitatea din Bergen

sigle srnefro

Departamentul de Nefrologie (Spit. Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila”) al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti desfăşoară în colaborare cu Renal Research Group din cadrul Universităţii din Bergen un proiect finanţat prin Granturi Norvegiene 2009-2014 (www.norwaygrants.org), Fondul pentru Relații Bilaterale la nivelul Programului RO01 – Asistență tehnică și Fondul Bilateral la Nivel Național, Măsura II (Arii prioritare) – Sănătate.

Scopul proiectului: Transferul de cunoştinţe şi bune practici în domeniul nefro-patologiei şi al epidemiologiei bolilor glomerulare

Titlul proiectului: „Analiza comparativă a incidenţei glomerulopatiilor primitive diagnosticate prin biopsie renală în România şi Norvegia – Studiu retrospectiv în ultimile două decade”

Perioada de implementare a proiectului: 25.02.2016 – 30.06.2016

Informaţii despre proiect