Membri

Beneficii

  • participarea la ședințele Adunării Generale a SRN
  • taxe reduse la manifestările științifice organizate de SRN
  • revista Nefrologia gratuit
  • posibilitatea de a participa la diverse manifestări științifice (cursuri, conferințe) prin sponsorizare de către SRN – mai ales membrii cu vârsta sub 35 ani

Taxe

Cotizație membru: 250 lei /an

Date pentru plata:

Cod IBAN: RO72 BPOS 8100 2696 150R OL01
Banca: BANCPOST SA Sucursala Coșbuc
Adresa sediu: str. Viitorului nr. 1, Sector 1, București